Kynologický klub Koloveč

Výroční schůze

Dne 12.1.2019 se koná výroční, volební schůze. Sejdeme se v 16 hodin v klubovně. Účast nutná.