VÝROČNÍ SCHŮZE KLUBU

Dne 18. prosince 2021 od 16 hodin se koná v klubovně ZKO Koloveč Výroční schůze.

error