Obnovení výcviku :-)

Na základě rozhodnutí vlády dne 6.4.2020 o povoleni individuálních sportů a Zprávy ČKS ze dne 7.4.2020 viz odkaz http://www.kynologie.cz/aktuality/uvolneni-mimoradnych-opatreni-u-venkovnich-sportu.htm, můžeme začít opět cvičit pejsky.
Začínáme 19.dubna 2020, samozřejmě za dodržování bezpečnostních opatřeních pro tuto dobu:
1. nošení roušek, ochranných prostředků dýchacích cest a to s výjimkou venkovních cvičišť, kdy jsou cvičící osoby od sebe vzdáleny nejméně dva metry.
2.společně cvičí pouze dvě osoby a zachovávají odstup nejméně 2 m, výjimkou jsou členové domácnosti.
3.nejsou využívány vnitřní prostory sportovišť…společné šatny, umývárny, ve kterých by nebyly splněny výše uvedené podmínky.

Tak za dva týdny na cvičáku😉

error