O nás

Náš kynologický klub se nachází na okraji obce Koloveč směrem k Srbicím. Cestu do našeho klubu najdete velice snadno, je značena nepřehlednutelnou cedulí „KYNOLOGICKÝ KLUB“, která visí před odbočkou z hlavní silnice k nám do Staré cihelny.

cvicak_onasKlub vznikl v 50.letech 20.století. První cvičiště bylo u Malých Chvojíček na pozemku J. Kašeho z č. 147. Výcvik je zaměřen na sportovní kynologii a agility. Rozkládá se v místě bývalé cihelny, kde jsou dostatečné, udržované prostory pro všestranný výcvik i relaxaci a to nejen s pejskem. Naše klubovna byla nedávno zrekonstruována a nabízí dostatečné venkovní i vnitřní zázemí i s kuchyňkou pro různá setkání či oslavy našich členů. Dvacet prostorných a bezpečných kotců nabízí zázemí na dobu výcviku pro naše čtyřnohé kamarády.

Kynologický klub Koloveč je společenství lidí, kteří se rádi setkávají nejen při výcviku. Klub se snaží vyvíjet celoroční aktivity pro prezentaci kynologického sportu jako jsou závody, zkoušky a výcvikové víkendy.  IMG_1900Zároveň úzce spolupracuje s vedením městyse Koloveč na mnoha dalších akcích (dětský den, ukázky pro veřejnost ). Díky svojí poloze a možnostem, které areál nabízí ( zastřešené podium, zpevněná plocha před ním ) se klub a jeho členové aktivně podílí a pomáhají při mnoha akcích obce, například při místních zábavách nebo při tradičních Slavnostech kolovečského mlýna.

agility_onas-150x150 Náš klub navštěvují psovodi se svými čtyřnohými kamarády různých velikostí, různých ras i původu. V našem klubu se neopovrhuje žádnou rasou psa. Jsme zastánci toho, že se s každým psem dá cvičit, ale výcvik se musí uzpůsobit rase psa. Členové se zájmem o sportovní kynologii se schází s železnou pravidelností minimálně každé nedělní ráno v 9.hodin na našem cvičišti. Pro zájemce o stopování se za přijatelných podmínek scházíme dle domluvy již v 8.hodin a vyrážíme na stopy buď do přilehlých polí anebo autem na nedaleké louky. V okolí našeho klubu je bezpočet rozsáhlých luk, na kterých se dá velice pěkně stopovat, a na kterých pořádáme naše akce jako závody a zkoušky.

Cvičíme dle národního a mezinárodního zkušebního řádu a podle těchto řádů skládáme různé zkoušky. Trénování poslušností je rozděleno na absolutní začátečníky, pro zájemce pouze o základní ovladatelnost psa a na skupinu připravující se na zkoušky a závody. Každá z těchto skupin má svého výcvikáře, který je po celou dobu výcviku každému nápomocen a k dispozici. Dle domluvy probíhá výcvik i v týdnu  odpoledne.

Náš klub má nejen vynikajícího hlavního výcvikáře, který má to štěstí, že kynologie je mnoho let jeho profesí, ale i figuranty, kteří mají chuť se stále učit a pečlivě se nám věnují. Nácvik obran začíná vždy až po ukončení všech poslušností a na obranu jsou připuštěni psi, kteří mají zvládnutou ovladatelnost psa. To, zda pes může být připuštěn k nácviku obran rozhoduje náš výcvikář. Obrany probíhají skupinově a individuálně dle potřeb psovoda a možností psa.

agility_libor_2012-150x135Na jaře roku 2012 jsme začali pod vedením a odborným dohledem Mgr.Veroniky Dudkové (ZKO Plzeň Doubravka) trénovat agility. V současné době se nás schází kolem deseti týmů (jeden tým = 1 člověk + 1 pes). Zdárně rozšiřujeme počet překážek našeho parkuru nejen vlastními silami ale i s pomocí klubu a snažíme se vzdělávat v tomto psím sportu jak je to jen   v našich silách: výlet členů klubu na MS agility 2012 v Liberci, semináře, kurzy agility v Plzni či na Olšovce v Březí u Žinkov.

Zájemci o tuto disciplínu s pejskem jakékoli velikosti plemene či křížencem jsou u nás v klubu vřele vítáni! Agility parta se schází po předchozí domluvě většinou v sobotu odpoledne, při intenzivním celodenním tréninku s trenérkou jedenkrát – dvakrát za dva měsíce většinou 9.00-16.00. Od ledna do března jsou tréninky přesunuty do haly v Horšovském Týně.

17_2_2013

Dále se náš klub může pochlubit zázemím i pro ty nejmenší, kteří s námi docházejí na výcvik. Pro tyto možná „budoucí kynology“ jsme vybudovali pískoviště se spoustou hraček. Dále obhospodařujeme námi vybudovaný rybník, ve kterém chováme ryby a pořádáme při našich výcvikových akcích rybářské závody. A v neposlední řadě máme také vlastní hymnu Kynologického klubu Koloveč. Slova napsal, hudbu složil náš Jan Pecl.

 

 

 

                                   

                                                                        Hymna ZKO Koloveč

 

Koloveč je pěkné městečko

v cihelně má krásné místečko

jsme tu parta psíkařů

taky dobrých šprýmařů

a pejskové nám hladí srdíčko

Scházíme se každou neděli

fungujem, to by jste viděli

umíme psy cvičit,

ale občas sebe zničit

a pak si řeknem, to jsme neměli.

Když se sejdem všichni u stolu

přemejšlíme nahoru dolu

dopadne to všelijak,

ale psi nás berou tak i tak

nejsme totiž v tomhle oboru

Když si někdo myslí na pejska

a po pejskovi se mu zastejská

měl by si ho pořídit

a náš klub s ním navštívit

a když bude chtít, tak ho vycvičit

A proč tohle všechno líčíme,

protože tu rádi cvičíme

jsme tu skvělá partička

sladili jsme i trička

a tak vznikla tahle písnička.

tn00001

 

 

error